Get Adobe Flash player

Modules als fundament voor de toekomst

Om u te helpen de gedachten te bepalen over wat u van ons kunt verwachten hebben wij ons aanbod in modules gebundeld. Bij elkaar vormen de verschillende modules een logisch proces van het vaststellen van de problematiek, via onderzoek, analyse, diagnose, advies en conclusies tot en met concrete oplossingen en desgewenst ondersteuning bij de implementatie. Wat in uw situatie het beste is, stellen we in overleg met u vast.

 

Module 1         Goede gesprekken
Soms leeft er iets in uw organisatie waar u de vinger niet achter kunt krijgen. Wij halen dat snel boven water. Laagdrempelig maar effectief. Vaak zijn een paar gesprekken voldoende.
 
Module 2         Uitgebreide verkenning
Bijvoorbeeld voor als een verandering op stapel staat of omgevingsfactoren wezenlijk wijzigen. Ook geschikt om te onderzoeken waar in uw organisatie 'quick wins' liggen.
 
Module 3         Actuele cultuurmeting+)
Geeft aan hoe medewerkers werkelijk tegenover hun werk, elkaar en hun omgeving staan. Er wordt gemeten op acht dimensies en de resultaten worden weergegeven op een schaal van 0-100.
 
Module 4         Actueel vergeleken met optimaal+)
Samen met het management wordt de optimale situatie bepaald en in het systeem gebracht; aangevuld met een korte online vragenlijst om vast te stellen waar de grenzen liggen van wat nog functioneel is en hoe het met de onderlinge verbondenheid is gesteld.
 
Module 5         Meten verbinding en functionele diversiteit +)
Extra meting onder management om de optimale positie te bepalen in de strategische ruimte die de cultuur resp. subculturen binnen een organisatie biedt.
 
Module 6         Ideaal volgens de medewerkers+)
Meet online de voor medewerkers ideale situatie, biedt samen met de vorige twee duidelijk inzicht in waar spanningsvelden liggen en maakt heel concreet wat er onder de mensen leeft.
 
Module 7         Bureauonderzoek
Een analyse van de beleidsplannen van de organisatie en een oordeel over hoe die zich verhouden tot de door het management (en/of) medewerkers geschetste optimale situatie.

 

Module 8         Observaties
Wij kijken, luisteren, voeren open en informele gesprekken en scannen of de praktijk aansluit bij het doel en het beeld van de organisatie. En komen vaak snel tot voor het management verrassende inzichten over de werkelijkheid van alledag.
 
Module 9         Diepte-interviews
De observaties en de uitkomsten van het online onderzoek kunnen aanleiding zijn kennelijke tegenstrijdigheden op te lossen of saillante uitkomsten te toetsen. Een-op-een interviews gedaan door twee consultants scheppen duidelijkheid.
 
Module 10         Veranderinstrumenten+)
Als alles in kaart gebracht heeft u behoefte aan concrete instrumenten om de verbetering in gang te zetten. Wij stellen in overleg met u vast waar de prioriteiten liggen en reiken concrete handvatten aan.
 
Module 11         De verandering in gang zetten
Dit is waarom het allemaal begonnen was. Hoe we deze fase ingaan hangt helemaal af van de uitkomsten. In alle gevallen is het belangrijk de medewerkers direct bij de oplossing te betrekken. Daarmee neemt de kans van slagen fors toe.
 
Module 12         Hermeting+)
U wilt weten of de acties het gewenste resultaat hebben gehad. Omdat de gegevens van eerdere onderzoeken precies vastgelegd zijn kan na verloop van tijd op basis van dezelfde uitgangspunten gemeten worden wat er anders is.
 
Module 13         Moderaties
De consultants van yellow elephant zijn getraind in onder meer moderatiesessies. Een methode waarmee medewerkers zelf meedenken en -bepalen over hoe het gewenste gedrag bereikt kan worden.
 
Module 14         Deep democracy
Een techniek om in korte tijd in een groep met heel uiteenlopende belangen zonder polderen toch tot heldere afspraken te komen waar mensen zich ook aan houden omdat ze ermee in hebben gestemd.
 
+) Een belangrijke leidraad in ons werk is het Hofstede Model. Als tussentijds blijkt dat meer onderdelen van een organisatie moeten worden onderzocht of gemeten, kan dat dankzij de modulaire aanpak in principe op ieder moment.