Get Adobe Flash player

De betere keus

yellow elephant onderscheidt zich door zich te concentreren op de waarden die mensen delen.
Dat zijn onderliggende, vaak onbewuste, overtuigingen die ervoor zorgen dat een groep als groep kan functioneren. Mensen leren op basis daarvan een bepaald gedrag aan. De prestaties van een organisatie zullen dus alleen duurzaam verbeteren als je die waarden be´nvloedt.

Wij krijgen deze waarden boven water en vinden oplossingen voor verbetering.
Daarbij gaan we voor een praktische en plezierige aanpak.
Niet met heisessies en fusiefeesten. Wel met een persoonlijke, diepgaande, betrokken insteek en vasthoudendheid.

Onze aanpak kost u en uw organisatie weinig tijd. Wij observeren, voeren gesprekken en doen interviews gewoon tijdens werktijd op of vlak bij de werkplek. Wij meten online. En de besprekingen met het management houden we zo kort als nodig.

 

Als wij ons werk hebben gedaan, wordt tijd veel effectiever besteed omdat medewerkers zich eigen hebben gemaakt hoe zij zelfstandig en als team kunnen bijdragen aan de toekomst van 'hun' organisatie.
Concreet betekent dat:
- meer productiviteit, minder fouten en meer efficiency
- meer innovatief vermogen
- minder burn-out en een meer integere werkwijze
- snellere integratie van nieuwe mensen
- toenemend intern ondernemerschap
- effectiever klantgericht werken en dus hogere klanttevredenheid
- minder interne politiek en meer medewerkerstevredenheid.

En er hoeft minder geld te worden besteed aan begeleiding, mediation en ontslag, cursussen etc. van medewerkers die niet of niet optimaal functioneren.
Want voor iedereen, van hoog tot laag in de organisatie, is weer helder hoe je je zinvol inzet en werk dus weer plezierig wordt.